Hauptmenü

Nutśikowny a komunalny ressort

Headerbild Eckgebäude MIK Henning-von-Tresckow-Strasse
Headerbild Eckgebäude MIK Henning-von-Tresckow-Strasse

Ministaŕstwo nutśikownego a komunalnego (MIK) w krajnem kněžaŕstwje

Kněžaŕstwo Bramborskeje wobstoj z ministaŕskego prezidenta a z krajnych ministaŕkow a ministarjow. Ministaŕski prezident se wuzwólijo we pótajmnem wótgłosowanju a wumjenijo pó tom ministaŕkow a ministarjow. Wón póstaja směrnice kněžaŕstwoweje politiki a jo za to parlamentoju napśeśiwo zagronity. Pó tych směrnicach nawjedujo kužda ministaŕka a kuždy ministaŕ ten jomu dowěrjony jadnański wobceŕk samostatnje a we swójskej zagronitosći. Mimo statneje kanclaje ako zastojnstwo ministaŕskego prezidenta dajo w Bramborskej nagromadu źewjeś fachowych ministaŕstwow. Toś te stoje, rowno tak ako statna kanclaja, ako “Nejwuše krajne zastojnstwa” na cole krajnego kněžaŕstwa.

Ministaŕ nutśikownego a komunalnego, a rownocasnje zastupujucy ministaŕski prezident, jo wót 20. nowembra 2019 Michael Stübgen. Pśi realizaciji swójich amtskich nadawkow pódpěrujotej jogo statnej sekretarja Uwe Schüler (šef amta) a Dr. Markus Grünewald.

Dalšne informacije ku krajnemu kněžaŕstwoju:

www.brandenburg.de

Ministaŕstwo nutśikownego a komunalnego (MIK) w krajnem kněžaŕstwje

Kněžaŕstwo Bramborskeje wobstoj z ministaŕskego prezidenta a z krajnych ministaŕkow a ministarjow. Ministaŕski prezident se wuzwólijo we pótajmnem wótgłosowanju a wumjenijo pó tom ministaŕkow a ministarjow. Wón póstaja směrnice kněžaŕstwoweje politiki a jo za to parlamentoju napśeśiwo zagronity. Pó tych směrnicach nawjedujo kužda ministaŕka a kuždy ministaŕ ten jomu dowěrjony jadnański wobceŕk samostatnje a we swójskej zagronitosći. Mimo statneje kanclaje ako zastojnstwo ministaŕskego prezidenta dajo w Bramborskej nagromadu źewjeś fachowych ministaŕstwow. Toś te stoje, rowno tak ako statna kanclaja, ako “Nejwuše krajne zastojnstwa” na cole krajnego kněžaŕstwa.

Ministaŕ nutśikownego a komunalnego, a rownocasnje zastupujucy ministaŕski prezident, jo wót 20. nowembra 2019 Michael Stübgen. Pśi realizaciji swójich amtskich nadawkow pódpěrujotej jogo statnej sekretarja Uwe Schüler (šef amta) a Dr. Markus Grünewald.

Dalšne informacije ku krajnemu kněžaŕstwoju:

www.brandenburg.de